کاربران قابل شناسایی هستند

(416 روز قبل)

فرم رزومه اعضاء پژوهشکده و پژوهشگران آزاد
نام و نام خانوادگی: وحید توسلی
رشته تحصیلی
جوایز و تقدیرنامه­ ها:

دیپلم افتخار بخش مقالات نهمین دو سالانه نگارگری با عنوان: تحلیلی بر حکت و زیبایی گل ها در هنر گل و مرغ

نفر دوم بخش نگار گری بخش دانشجویی شانزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تهران

فعالیت های آموزشی( تدریس، راهنمایی/ مشاور پایان نامه):

استاد مشاور دوم پایان نامه

فعالیت های علمی و پژوهشی
سایر:

مصاحبه با عنوان هنرمند خادم قرآن در ششمین فصلنامه بوستان قرآن وزارت ارشاد اسلامی